Prijazna šola karateja

Program je namenjen otrokom od 5. do 10. leta, ki se s karatejem ukvarjajo rekreativno. Vsebuje načrten razvoj gibalnih sposobnosti in socialnih veščin. Pri izvajanju programa sledimo principom vadbeno vzgojne metode Moje spretnosti. Več o metodi si lahko preberete v priročniku Prijazna šola karateja in članku Vzpostavitev prijaznega vadbenega prostora na osnovi razumevanja teritorialnega vedenja.

 V Prijazni šoli karateja poleg poučevanja karateja, otroke načrtno in usmerjeno spodbujamo k razvoju njihovih gibalnih potencialov in spoznavanju posameznih socialnih veščin, ki so pomembne tudi v vsakdanjem življenju in se povezujejo z bogatim izročilom borilnih znanj. Zaradi perečih ekoloških težav, s katerimi se sooča naš planet, smo omenjenim aktivnostim dodali tudi ekološko naravnane dejavnosti.

Za motivacijo in usmerjanje otrok pri vadbi skrbimo na osnovi različnih aktivnosti in dogodkov, ki otroke preko igre spodbujajo k sodelovanju in jim pomagajo osmišljati in razumeti pomen različnih dejavnosti in aktivnosti. Otroci so za posamezne dosežke na področju karateja, gibalnih in socialnih veščin ter naravi prijaznih navad nagrajeni z »Zmajskimi karticami« in točkami v albumu Kako postanem Zmajski bojevnik. Glavni namen albuma je, da otrokom na privlačen in enostaven način pomaga osmisliti namen in pomen vadbe v Prijazni šoli karateja.

Za otroke poleg rednih letnih izpitov za karate pasove organiziramo tudi redna letna testiranja gibalnih sposobnosti, mesečne aktivnosti za izboljšanje in spoznavanje posameznih gibalnih ter socialnih veščin ter zmajčkovo tekmovanje v treh disciplinah.

Starši in otroci lahko svojim dosežkom sledijo preko svojega profila na platformi Moje spretnosti, ki vsebuje izobraževalne programe, video vsebine, rezultate testiranj, evidence opravljenih nalog in omogoča učinkovito komunikacijo med udeleženci programa ter njihovimi trenerji.

Program Prijazna šola karateja vsebuje:

  • redna testiranja gibalnih sposobnosti, pri katerih je poudarek na lastnem napredku in razvoju,
  • redni načrtni razvoj socialnih veščin,
  • ekološke aktivnosti,
  • izpite za stopnje pasov iz znanja karate vsebin,
  • prijazno zmajčkovo sodelovanje tekmovanje?.

Program je podprt s:

  • spletno platformo Moje spretnosti,
  • priročnikom Prijazna šola karateja,
  • zgodbami o zmajih,
  • albumom Kako postanem zmajski bojevnik in karticami za osvojene zmajske sposobnosti.

Več o programu si lahko preberete v priročniku Prijazna šola karateja in albumu Kako postanem Zmajski bojevnik, ki si ju lahko naložite na vašo napravo ali si ju ogledate v nadaljevanju strani.

 

Priročnik Prijazna šola karateja

A5_knjizica_zmajcek_prijazni (1)

 

Album Kako postanem zmajski bojevnik

album zmajski bojevnik_A5web
Scroll to Top