vprasalnik

Vprašalnik o stresni izpostavljenosti
VPRAŠALNIK O STRESNI IZPOSTAVLJENOSTI

S pomočjo tega vprašalnika boste lahko ocenili na katerih področjih in s kakšno stopnjo stresa in njegovih posledic se srečujete. Na osnovi odgovorov vam bomo pomagali izbrati za vas najbolj primerne tehnike.

Vprašalnik je razdeljen na štiri poglavja, ki se skladajo tudi z razumevanjem stresnega odziva, ki je predstavljen v spletni učilnici. Ta področja so: fiziološki dejavniki (1), identifikacija s prepričanji(2), čustveni dejavniki (3) in zunanji dejavniki (4).

Pri vsakem vprašanju označite, v kolikšni meri ta trditev velja za vas, ali kako pogosto se to dogaja.

Nikoli ne velja - 1
Redko velja - 2
Občasno velja - 3
Pogosto velja - 4
Večinoma velja - 5

FIZIOLOŠKI DEJAVNIKI
1. Občutim napetosti v celem telesu.
2. V stresnih situacijah se potim in imam potne dlani.
3. V telesu občutim veliko napetost.
4. Imam kronične bolečine v ledvenem delu hrbta.
5. Imam glavobole.
6. Vratne in ramenske mišice imam napete ali zaznavam mišične krče.
7. Držim se zgrbljeno ali pa moja drža ni sproščena.
8. Pestijo me prebavne težave.
9. Uriniram pogosteje kot večina oseb.
10. Že pri lažji fizični aktivnosti se zadiham.
11. Diham hitro in plitvo.
12. Fizično aktiven sem manj kot dvakrat na teden.
13. Težko zaspim.
14. Imam nočne more.
15. Vsaj enkrat na noč se zbudim brez kakršnega koli razloga.
Sending
Scroll to Top