Vprašalnik o vedenjskih spretnostih

dgr-3038Zato, da bi lažje določili cilje vadbe in izpostavili pomembne vedenjske spretnosti, ki jih lahko nato načrtno vadimo, smo oblikovali kratek vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen na osnovi podobnih vprašalnikov iz različnih področji in vključuje več dimenzij.  Socialne veščine, upoštevanje pravil in bonton, vztrajnost-osredotočenost, samokontrolo in pozornost, inovativnost in ekologijo ter dodatni dimenziji moteča in zaželena vedenja, kjer se lahko izpostavi kakršnokoli moteče  ali zaželeno vedenje,  ki ni vključeno v vprašalnik.

Pripravili smo anonimno anketo za učitelje in dva  identična vprašalnika, ki ju rešujemo z različnimi namenom:

1. Anketa o uspešnosti vzgojnih izzivov na OŠ Sp. Idrija (povezava do ankete):  

2. Vprašalnik o pomenu vedenjskih spretnosti (povezava do vprašalnika):

Ta vprašalnik rešimo z namenom uskladitve pričakovanj in izpostavitve glavnih ciljev med učitelji ali trenerji . Če vprašalnik rešijo tudi starši, lahko dobimo vpogled v podobna ali pa različna pričakovanja med starši in učitelji, kar nam lahko pomaga pri usklajevanju ciljev in izboljšanju komunikacije med učitelji in starši.

3. Vprašalnik o doseganju vedenjskih spretnosti (povezava do vprašalnika):

S tem vprašalnikom ocenjujemo v kakšni meri učenec ali učenci posameznih razredov/skupin dosegajo izpostavljene vedenjske spretnosti. Na osnovi odstopanja od dogovorjenih pričakovanj za posamezna področja,  se lahko oblikuje vadbene načrte. Čeprav vprašalnik bolj natančno ovrednoti posameznika, ga je mogoče uporabiti tudi za celotno skupino. Individualno oceno se lahko oblikuje predvsem za tiste posameznike, ki na določenih področji zelo odstopajo od povprečja.

Scroll to Top