Vizija Karate inštituta

Karate inštitut

Ustanovitev in razvoj Karate inštituta je tesno povezana z razvojem karateja v Karate klubu Kolektor Idrija. Klub se ponaša s 45-letno tradicijo vadbe karateja in drugih borilnih veščin ter s sodelovanjem z različnimi mojstri s celega sveta. Pred 20 leti se je klub začel širiti tudi v druge kraje v bližnji okolici in začel sodelovati z ustanoviteljem Karate inštituta v Benetkah, Danielom Boffelijem. V tem času se je tudi pojavila prva ideja oblikovanja Karate inštituta pri nas. Karate inštitut trenutno povezuje karateiste v 8 krajih v Sloveniji, ki sledijo skupni ideji in viziji Karate inštituta.

Vizija in poslanstvo Karate inštituta 

V Karate inštitutu se trudimo na moderen in času primeren način prenesti dragocena znanja, ki so se oblikovala v večtisočletnem razvoju borilnih veščin, v vsakdanje življenje. 

Na osnovi bogatih izkušenj iz različnih borilnih veščin, inovativnega znanstvenega raziskovanja, več desetletnega pedagoškega in andragoškega dela, oblikujemo moderne vadbene programe borilnih veščin, s poudarkom na karateju, ki so prilagojeni potrebam modernega časa, starosti in željam vsakega posameznika.

S pomočjo programov rekreativnega karateja za otroke, tekmovalnega karateja in programov rekreativnega karateja in taijiquana za odrasle, omogočamo razvoj gibalnih, socialnih in duševnih potencialov različnih starostnih skupin. Trudimo se, da redna vadba naših programov pripomore k bolj polnemu in kvalitetnemu življenju in vadečim omogoča, da se postopno približujejo glavnim idealom borilnih veščin. Vzpostavitvi notranje sproščenosti, umirjenosti, odločnosti in zdravega borbenega duha.

Scroll to Top