Pomen borilnih znanj za modernega človeka

Čeprav so borilne veščine ena izmed najbolj številčnih gibalih aktivnosti v svetu, v družbi še vedno obstaja kar precej predsodkov do njih. Eden takih razširjenih predsodkov je, da naj bi borilne veščine spodbujale agresijo in nasilje, ter da v borilnih veščinah prihaja do nekontroliranega fizičnega kontakta. Taki predsodki izvirajo iz površnega poznavanja izvora agresivnega vedenja in slabega razumevanja borilnih znanj.

Borbeno vedenje je eno od osnovnih in pomembnejših vedenj, ki so se razvila v evolucijskem razvoju. Živemu bitju omogočajo, da varuje svoje ozemlje in na ta način zagotovi varnost, hrano, spolnega partnerja in naraščaj. Borbeno vedenje v naravi v večini primerov poteka po prirojenih ali naučenih pravilih, ki onemogočajo, da bi bili konflikti in spopadi preveč nevarni ali usodni. Do agresivnih, nekontroliranih odzivov pride zelo redko, se pa tudi v živalskem svetu dogajajo. V primeru agresivnega odziva odpovedo prirojena in naučena pravila, ki onemogočajo, da so spopadi usodni za pripadnike iste vrste. Človeku najbližji primer takega agresivnega vedenja so bojni pohodi nekaterih opic, pri katerih pobijejo poražene skupine in se izživljajo nad njihovimi mladiči.

Zgodovina in naše vsakdanje življenje kažeta na to, da ljudje nikakor nismo imuni na agresiven in nasilen način odzivanja. Ne glede na to, ali gre za fizičen napad ali pa verbalno poniževanje. Nasilja in agresivnosti ne rešimo tako, da si zatiskamo oči in se pretvarjamo, da ne obstajata, ampak da spoznamo naše borbeno vedenje in se ga skozi vadbeni naučimo usmerjati in oblikovati.

Vadba borilnih aktivnosti v modernem času upošteva vse principe in znanja športne in rekreativne vadbe, hkrati pa ohranja tudi tradicionalna znanja in izkušnje, ki so se nabrale v večtisočletnem razvoju borilnih veščin. 

Predsodki pred borilnimi veščinami so odveč

Ko so borbena znanja v začetku prejšnjega stoletja v večini izgubila vojaški namen, se je večina borilnih veščin preoblikovalo v športne discipline ali pa psihofizične oblike celostne vadbe. Nekatere izmed njih so nekontaktne, pri drugih pa se kontakt s partnerjem dogaja na osnovi vnaprej dogovorjenih pravil. Borilna znanja so zato zelo primeren poligon, kjer lahko znotraj kontroliranega okolja razvijamo svoje gibalne potenciale in hkrati spoznavamo tudi naše najbolj primarne odzive in vedenja. Na ta način, poleg zdravega telesa, razvijamo tudi samozavest, sproščenost, spoštovanje in odločnost. Z njihovo pomočjo lahko živimo bolj polno in kvalitetno življenje.

Predsodki pred borilnimi veščinami so torej odveč. Med bogato ponudbo različnih metod in pristopov je potrebno le poiskati tisto, ki najbolj ustreza posameznikovim pričakovanjem in potrebam.

Scroll to Top