Osebni profil v spletni aplikaciji Moje spretnosti

 Da je vadbeno trenažni proces lahko učinkovit, mora biti izpolnjenih več pogojev. Vadba mora imeti jasne cilje, potekati mora redno in biti mora dobro organizirana. Vadbo je potrebno ustrezno nadzorovati in preverjati njene učinke. Vadeči morajo dobiti ustrezno povratno informacijo, hkrati pa jih je potrebno motivirati in spodbujati. Vadbeni proces je mogoče izboljšati z ustrezno digitalno podporo. V Karate inštitutu smo v ta namene pomagali pri razvoju platforme Moje spretnosti, ki trenerjem in vadečim pomaga organizirati zanimivo in učinkovito vadbo.

  V Karate inštitutu celoten vadbeno trenažni proces vodimo preko platforme Moje spretnosti. Vsak član Karate inštituta ima na platformi svoj osebni profil z izbranimi izobraževalnimi vsebinami, rezultati testiranj in izpitov. Opravlja lahko spletne treninge. Se primerja s povprečnimi vrednostmi. Rešuje ankete in vprašalnike. Vse to mu omogoča, da ima pomembne informacije, ki so povezane z vadbenim procesom, zlahka dosegljive in shranjene na enem mestu.

Osebni profil na Mojih spretnostih vsebuje:

  • možnost izvajanja vnaprej pripravljenih spletnih treningov,
  • ogled izobraževalnih vsebin v spletni učilnici,
  • pregled nad evidenco opravljenih izpitov,
  • možnost opravljanja letnih testiranj in sledenje svojim dosežkom,
  • vodenje in izvajanje tekmovanja in izzivov,
  • otroci, vključeni v program Prijazna šola karateja, imajo dostop do virtualne oblike albuma “Kako postanem Zmajski bojevnik“,
  • možnost enostavnega in učinkovitega obveščanja preko platforme,
  • mobilno aplikacijo za android,
  • pregled nad računi in plačili.
Scroll to Top