Zgodovina karateja v Idriji in začetki Karate inštituta

Začetki in prvi koraki

 Prvi treningi karateja so se v Idriji pod vodstvom Bojana Severja začeli že leta 1976. Naslednje leto je bil klub že uradno registriran. Glavni trener kluba v tistem času je bil Boško Zelenovič, ki je bil takrat eden najboljših učencev Takashija Tokuhise, edinega japonskega trenerja v bivši Jugoslaviji. Treningi so v tistem času poskušali slediti japonski metodologiji treniranja, ki je, poleg strogega ponavljanja tehnik, vseboval tudi bosonog tek po idrijskih Rakah. Prvi športni uspehi kluba segajo že v leto 1978, v generacijo Riharda Pavšiča in Petre Kuštrin, ki sta bila najboljša slovenska tekmovalca med deklicami in dečki ter kasneje tudi med mladinci in člani. Uspehi na takratnem jugoslovanskem državnem prvenstvu so prinesli tudi sodelovanje z enim prepoznavnih jugoslovanskih trenerjev in tekmovalcev, Dušanom Dačičem.  Na osnovi skoraj 10- letnega sodelovanja z njim smo v vadbo karateja začeli vnašati bolj moderne vadbene principe. Postali smo tudi eden prvih klubov, ki je vadbo splošnih gibalnih sposobnosti popestril z redno vadbo akrobatike.

Veliki uspehi ter mednarodna tekmovanja in sodelovanja

 Ob osamosvojitvi Slovenije so se mnogim slovenskim tekmovalcem in športnikom odprla vrata v svet. V Karate klubu Kolektor se je v tistem času že oblikovala skupina mladih in perspektivnih karateistov, ki so v letih osamosvojitve ponesli slovensko in tudi idrijsko ime na najrazličnejša tekmovanja po svetu. Nastope in razvoj je v tem času začel podpirati Kolektor, ki je vse do danes ostal naš zvesti sponzor. Finančna podpora in naša odprtost do iskanja novih znanj in pristopov nam nista omogočila zgolj sodelovanja na tekmovanjih, ampak tudi kopičenje novih spoznanj s področja karateja in borilnih veščin. Pod trenerskim vodstvom Bojana Severja in Franja Horna, ki je k nam prišel iz Hrvaške, se je idrijski karate klub razvil v enega najbolj uspešnih slovenskih karate klubov. Generacija, ki so jo sestavljali Ana in Jernej Sever, Miha Božič, Špela Bratož, Anka Pelhan in Ana Mesarič ter še mnogo drugih mladih uspešnih karateistov, je osvajala odličja na največjih svetovnih in evropskih prvenstvih. Proti koncu 90-ih let smo začeli intenzivno sodelovati z italijanskim trenerjem Girgiem d’Amico in tako v naš karate začeli vnašati prvine italijanske šole karateja.

Širitev rekreativnih programov in začetek Karate inštituta

  Po letu 2000 so delo v klubu začeli prevzemati mlajši trenerji, ki so imeli mnogo tekmovalnih izkušenj in hkrati tudi stik z razvojem karateja pri nas in po svetu. Klub se je začel, poleg vrhunskega športa, načrtno usmerjati tudi v rekreativni šport. S tega vidika se je predvsem pri otroškem karateju začelo poudarjati gibalne in vedenjske sposobnosti, ki jih je mogoče razvijati skozi karate. Klub je začel aktivno sodelovati z Danielom Boffelijem, ustanoviteljem Karate inštituta iz Benetk, ki je v karate vključil določene prvine iz kitajskih borilnih veščin, predvsem iz tai chija. Sočasno pa smo začeli vzpostavljati stike tudi z izvornimi šolami karateja na Japonskem, kjer smo se tesno povezali z manjšo japonsko šolo Rindo karateja in njihovim učiteljem Iriem Hirokazujem. Klub se je v tem času začel širiti tudi na druge kraje v naši in okoliških občinah. Močne skupine za odrasle so se oblikovale tudi v Ljubljani. Naši tekmovalci, Patricija Horvat, Miha in Nina Troha, Armin in Erin Čoralič, Naško Janež, Nataša Trček in drugi, so ohranjali visok nivo tekmovalnega karateja in osvajali odličja doma in v tujini.

Raziskovanje bazičnih principov borilnih veščin in oblikovanje lastne šole karateja

Po letu 2010 smo na področju poučevanja rekreativnega karateja naredili največje spremembe in hkrati ohranili zelo visok tekmovalni nivo. Klub je v letu 2015 postal najuspešnejši karate klub na državnem prvenstvu do 21 let. Naši reprezentanti, Tit Primožič, Petra Zajc, Kaja Budič, Benjamin Bajuk, Tjaž Oblak in Dijana Čatakovič, so osvojili odličja na mednarodnih tekmovanjih, svetovnem pokalu in balkanskem prvenstvu, po vidnih uvrstitvah pa so posegli tudi na uradnem evropskem in svetovnem tekmovanju. 

Na razvojnem in raziskovalnem področju smo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki začeli razvijati programe splošnega razvoja gibalnih in vedenjskih spretnosti otrok in mladostnikov, ki so vključene v program »Prijazna šola karateja«. Rezultat sodelovanja med Jernejem Severjem, Žigom Tršarjem in tajvanskim učiteljem wing chuna in taijiquana, Zeng Xiangojem, sta dve doktorski deli, ki se ukvarjata z razumevanjem bazičnih principov borilnih veščin in sta nastali ob podpori evropskih sredstev. Dognanja in raziskave so bile že večkrat predstavljene na Tajvanu, ki velja za enega močnejših centrov kitajskih borilnih veščin, sodelovali pa smo tudi pri organizaciji več konferenc na temo borilnih veščin, razumevanja gibalnih principov v borbi ter funkcije in namena borbenega vedenja. V tem obdobju smo vzpostavili tudi svoj raziskovalni laboratorij, ki ga uporabljamo za nadaljnja raziskovanja na področju borilnih veščin. Pridobljena znanja in raziskave so postala temelj za oblikovanje lastne šole karateja, ki vključuje univerzalne principe borilnih veščin. Karate, ki ga poučujemo v Karate inštitutu, se je tako oblikoval v celostno psihofizično vadbo, ki nam omogoča spoznavati osnovne mehanizme našega borbenega odziva. Te izkušnje je mogoče prenesti tudi v vsakdanje življenje. Leta 2017 je Jernej Sever prevzel vodenje tehnične komisije Karate zveze Slovenije, kjer je zadolžen za usposabljanje trenerjev na državnem nivoju ter za ustanovitev in vodenje Nacionalne panožne športne šole. Naše bogate izkušnje s področja borilnih veščin smo tako začeli prenašati v širši slovenski prostor.

V letu 2019 smo izdali priročnik Prijazna šola karateja in album Kako postanem Zmajski bojevnik. Naše sekcije in povezani klubi delujejo v Idriji, Spodnji Idriji, Črnem Vrhu, Cerknem, Žireh, Logatcu, na Rakitni in v Ljubljani. Trenutno je v programe karateja, taijiquana, kick boksa in akrobatike vključenih preko 350 aktivnih članov.

Scroll to Top