Izpolnite anketo

Anketa o zadovoljstvu članov kluba

Anketa o zadovoljstvu članov kluba

Prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja glede zadovoljstva članov kluba, pri čemer pomeni:
- številka 1: zelo nezadovoljen
- številka 2: nezadovoljen
- številka 3: delno zadovoljen
- številka 4: zadovoljen
- številka 5: zelo zadovoljen

Hvala za sodelovanje!

Napišete ime trenerja, ki je vodil delo vaše skupine. Če je bilo trenerjev več lahko za vsakega trenerja oddate novo anketo.

Sending

 

Scroll to Top