Izjava o izpolnjevanju enega izmed PCT pogojev

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

 V zaprtih prostorih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse vadeče starejše od 12 let.  Za osebe stare med 12 in 18 let se za izvajanje športne dejavnosti kot pogoj PCT testiranja, šteje tudi testiranje s testom HAG za SAMOTESTIRANJE, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih (kot v šoli). 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ENEGA IZMED PCT POGOJEV
Vadbo v Karate klubu Kolektor Idrija, Karate klubu Žiri ali Karate klubu Cerkno obiskujem v naslednjem/jih krajih. *
Z oddajo te izjave potrjujem, da bom jaz ali moj varovanec, v času veljavnosti odlokov, ki zahtevajo izpolnjevanje PCT pogojev za športno vadbo v zaprtih prostorih, izpolnjeval enega izmed PCT pogojev. *
Scroll to Top