Izjava Karate klub kolektor

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema Karate klub Kolektor Idrija, Mokraška vas 15, 5280 Idrija, naslednjo:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo Karate klub Kolektor Idrija opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Karate klub Kolektor Idrija obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje vadbenega procesa za člane Karate kluba Kolektor Idrija. Ti osebni podatki so: ime in priimek člana, ime in priimek zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, bivališče člana, bivališče zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, elektronski naslov, telefonska številka člana, telefonska številka zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, datum rojstva člana – obiskovalca tečaja, izdani računi, članarine in vadnine, preverjanje znanja, ocene izpitov, rezultate tekmovanj, rezultate testiranj, prisotnost na vadbeni enoti, podatki o boleznih in posebnih stanjih, ki jih trener mora poznati, da lahko omogoči varno vadbo.

V primeru registracije v Karate zvezo Slovenije zbiramo tudi enotno matično številko in številko zdravstvenega zavarovanja in fotografijo člana za tekmovalno izkaznico.

Zakaj klub zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave pogodbe in izdaje računov;
  • Podatke o imenu in priimku ter starosti otroka zbiramo zaradi izvedbe programa, razvrščanja v ustrezne skupine;
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih odpovedih ali spremembah v zvezi s tečajem iz kakršnihkoli razlogov;
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah, obveščanju o tekmovanjih in dogodkih na nivoju kluba ali Karate Zveze Slovenije, za obveščanje članov o začetku nove sezone in razporeditvi v nove skupine in obveščanje članov o novih vpisih ob začetku sezone;
  • Podatke o boleznih in posebnih stanjih zbiramo zato, da se lahko trener v primeru zapletov ustrezno odzove;
  • Podatke o ocenah izpitov, rezultate tekmovanj in testiranj, zbiramo z namenom spremljanja in načrtovanja vadbenega procesa. Rezultate s tekmovanj uporabljamo tudi pri prijavi na občinske razpise za sofinanciranje športa ter jih objavljamo v javnih medijih;
  • Podatke o enotni matični številki in številki zdravstvenega zavarovanja zbiramo v primeru registracije naših članov v nacionalno panožno zvezo.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Karate klub Kolektor Idrija sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravic, lahko kadarkoli kontaktirate naš klub na e-naslov info@premik.si.

Ali klub razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Karate klub Kolektor Idrija ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam. Dostop do vaših osebnih podatkov ima tudi podjetje Moje spretnosti d.o.o., ki upravlja s platformo Moje spretnosti. Podjetje Moje spretnosti d.o.o. ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam, z izjemo podjetja Moje spretnosti d.o.o., le v primeru, da tako zahteva zakonodaja.

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

Karate klub Kolektor Idrija hrani vaše osebne podatke dokler ste član kluba.

Članstvo se prekine, ko na elektronski naslov info@premik.si podate izjavo za trajni izpis iz kluba.

Ob trajnem izpisu lahko zahtevate tudi izbris vaših podatkov. V tem primeru se bodo vaši podatki anonimizirali in ne bodo več dostopni. Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc v roku 6 mesecev po prejemu vaše izpisne izjave.

Anonimizirane arhivirane osebne podatke lahko klub za statistično in podobno uporabo uporablja tudi dlje, če to ni z zakonom prepovedano.

V primeru dolgotrajne bolezni, poškodb ali drugih nepredvidenih razlog, se iz kluba lahko tudi začasno izpišete. V primeru začasnega izpisa vaše podatke hranimo in vas tudi obveščamo o novostih in dogodkih v klubu.

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na info@premik.si.

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, vas prosimo, da nas o tem obvestite. V primeru, da vaše pritožbe ne rešimo na ustrezen način, pa imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začne veljati z dnem 25.5.2018.

Karate klub Kolektor Idrija lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo na način, da odraža njeno politiko poslovanja, ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani www.karate-institute.org.

Scroll to Top