Izpitni program

Izpitni programi od belega do črnega pasu:

2.  črtici

Ročna  tehnika

4x  Oi-tzuki  naprej,  obrat

4x  gedan-barai  naprej

4x  age-uke  nazaj

4x  soto-uke  naprej

4x  uchi-uke  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  naprej,  obrat

 

 

Tekki  Yoko  Shodan

Rumeni  pas

Ročna  tehnika

4x  Oi-tzuki  naprej,  obrat

4x  gedan-barai  naprej

4x  age-uke  nazaj

4x  soto-uke  naprej

4x  uchi-uke  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke  naprej

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  yoko-geri  keage,  na  obe  strani

3x  yoko-geri  kekomi,  na  obe  strani,  obrat

Heian   Shodan

Sparing  (jodan,  chudan)

Razlika med izpitom za eno, dve  in tri črtici in rumen pas:
1-črtica:Za eno črtico mora kandidat pokazati da zna izvesti različne ročne in nožne tehnike, in da ločuje med posameznimi stavi. Zenkutsu dachi in kokutsu dachi. Pravilnost izvedbe ni še tako zelo pomembna.
2-črtici:Za dve črtici velja isto pravilo kot za eno črtico, le da mora kandidat brez napake narediti tudi kato Taik yoko shodan.
3-črtice: Kandidat mora natančno izvesti tehnike za rumen pas, ločevati mora med vsemi tremi osnovnimi stavi. Brez napake mora izvesti kato heian shodan. Tehnike morajo biti že bolj izdelane.
Rumen pas: Velja vse kar velja za tri črtice. Pravilno pa mora izvesti tudi sparing. Brez izmikanja levo in desno.
 
 

Oranžni  pas

Ročna  tehnika

4x  Oi-tzuki  naprej,  obrat

4x  gedan-barai  naprej

4x  age-uke  nazaj

4x  soto-uke  naprej

4x  uchi-uke  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  naprej,  obrat, kiba-dachi  kamae

3x  yokko-geri keage,  na  obe  strani

3x  yokko-geri kekomi,  na  obe  strani,  obrat

Heian Nidan

Sparing  (jodan, chudan, mae-geri)                       *

Zeleni  pas

Ročna  tehnika

4x  Oi-tzuki  naprej,  obrat

4x  gedan-barai,  gyaku-tzuki  naprej

4x  age-uke,  gyaku-tzuki  nazaj

4x  soto-uke, gyaku-tzuki  naprej

4x  uchi-uke, gyaku-tzuki  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke  nukite  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  yokko-geri keage,  na  obe  strani

3x  yokko-geri kekomi,  na  obe  strani,  obrat

Heian  Sandan

Sparing  (jodan,  chudan,  mae-geri)

Borbe 1  sledijo  gibanju  partnerja  naprej,  vstran,  nazaj
              2  gyaku-tzuki  s  prestopom  naprej

Razlika med izpitom za oranžen in zelen pas:
Oranžen pas: Poudarek  je na  nižjih, moćnejših stavih. Hitrih tehnikah.  Delo v parih mora biti že bolj natačno in z izmikom v levo in desno stran.
Zelen pas: Velja isto kot za rumen. Le da se mora pravilno delati tudi povezave tehnik. Delo bokov še ni pomembno, važno pa je da so gibi hitri in čvrsti.

1.  Modri  pas

Ročna  tehnika

4x  sanbon-tzuki naprej,  obrat

4x  gedan-barai, ura-ken,   gyaku-tzuki naprej

4x  age-uke  gyaku-tzuki nazaj

4x  soto-uke gyaku-tzuki naprej

4x  uchi-uke  kizami-tzuki  gyaku-tzuki  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke  nukite  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  keage-geri,  na  obe  strani

3x  kekomi-geri,  na  obe  strani,  obrat

Heian  Yondan

Sparing  (jodan, chudan,  mae-geri,  kekomi-geri,  mavashi-geri)

Borbe  1  izmenično  napadajo  kizami,  gyaku  in  mavashi-geri
               2  prosta  borba

 
2.  Modri  pas

Ročna  tehnika

4x  sanbon-tzuki naprej, obrat

4x  gedan-barai  ura-ken  gyaku-tzuki naprej

4x  age-uke  mae-empi gyaku-tzuki nazaj

4x  soto-uke gyaku-tzuki naprej

4x  uchi-uke  kizami-tzuki  gyaku-tzuki nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  keage-geri,  na  obe  strani

3x  kekomi-geri,  na  obe  strani,  obrat

Heian  Godan

Sparing  (jodan,  chudan,  mae-geri,  kekomi-geri,  mavashi-geri)

Borbe  1   kombinacija  kizami,  gyaku
2       kombinacija  kizami,  gyaku,  mavashi-geri
3       prosta  borba
Razlika med izpitom za prvi in drugi modri pas.
1 – modri pas: Pri povezavah mora kandidat ločevati med fudo dachi in zenkutsu dachi. Delo za boki je že zaželeno vendar še ni nujno. Pravilno mora izvesti sparing tehnike, z vsemi izmiki. Tudi tukaj mora biti vidna razlike med fudodachi in zenkutsu dachi.  Pokazati morajo sposobnost borbenega gibanja in ustrezne izvedbo tehnik v gibanju.
2 – modri pas: Velja isto kot za 1- modri pas. Pri tehnikah je potrebno že uporabljati bok. Odprt bok pri obrambi in zaprt bok pri udarcu. Pri borbi, mora že pravilno vračati udarec na bok. Pokazati mora, da zna narediti borbeno točko.

1 in 2 Rjav Pas

Ročna  tehnika

4x  sanbon-tzuki naprej,  obrat

4x  gedan-barai  uraken-uchi gyaku-tzuki naprej

4x  age-uke , mae-empi gyaku-tzuki nazaj

4x  soto-uke, yoko-empi,  gyaku-tzuki naprej

4x  uchi-uke  kizami-tzuki  gyaku-tzuki  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke, mae-mae-geri  nukite  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  ren yoko-geri

Teki-shodan

Basai –dai

Sparing  (jodan, chudan,  mae-geri,  kekomi-geri,  mavashi-geri)

Borbe  1. udarci na blazine, kizami, gyaku, mavashi-geri
            2. tri borbene kombinacije  
            3. prosta  borba

3. Rjav pas

Ročna  tehnika

4x  sanbon-tzuki naprej,  obrat

4x  gedan-barai  uraken-uchi gyaku-tzuki naprej

4x  age-uke , mae-empi gyaku-tzuki nazaj

4x  soto-uke, yoko-empi,  gyaku-tzuki naprej

4x  uchi-uke  kizami-tzuki  gyaku-tzuki  nazaj,  kokutsu-dachi  kamae

4x  shuto-uke, mae-mae-geri  nukite  naprej,  obrat,  zenkutsu-dachi  kamae

Nožna  tehnika

4x  mae-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat

4x  mavashi-geri  gyaku-tzuki  naprej,  obrat,  kiba-dachi  kamae

3x  ren yoko-geri

Ena izmed heian kat po izboru komisije

Enpi

Sparing  (jodan, chudan,  mae-geri,  kekomi-geri,  mavashi-geri)

Borbe  1. udarci na blazine, kizami, gyaku, mavashi-geri
            2. tri borbene kombinacije  
            3. prosta  borba

Zahteve za rjave pasove:
1, 2 – rjav pas: Pravilno delo z boki. Fiksne noge pri rotaciji bokov. Natančna izvedba sparinga. Pravilni in močni udarci v blazine. Prikaz borbe.
3-rjav pas: Vse kar velja za 1in 2 rjav pas. Poleg tega pa se pravi fokus, moč, stabilnost. Zavedanje pravilnega ravnotežja. Prikaz borbe. Znanje Heian kat. Priprava na črni pas.

Scroll to Top