Karate klub Kolektor Idrija organizira dneve borilnih veščin

Začetek nove sezone v Karate klubu Kolektor Idrija in Karate klubih Cerkno in Žiri, bodo zaznamovali dnevi borilnih veščin.  V teh dneh se boste lahko pridružili našim programom karateja, taiji quana, kick boksa in akrobatike in jih preizkusili. Organizirali bomo predavanje na temo spoznavanja in spreminjanja gibalnih vzorcev. Predavanje je bilo med drugim predstavljeno tudi na konferenci o taiji quanu na Tajvanu. Konec septembra pa bomo za vas pripravili tudi brezplačno delavnico, kjer bomo predstavili vadbo za izboljšanje naše drže in gibanja.  Predavanje in delavnico bo vodil mag. Jernej Sever

Borilne veščine človeka spremljajo že več tisoč let. Umetnost bojevanje je povezana z enim izmed najbolj osnovnih človeških in tudi naravnih vedenj. Živa bitja morajo zato, da lahko ohranijo svoj življenjski teritorij, ki omogoča njihovo preživetje in s tem nadaljevanje vrste, uporabljati različne vedenjske pristope. Bojevanje je eno izmed najpomembnejših. Borilna veščina pomeni  vzgojo borbenega vedenja in naših naravnih sposobnosti.  Vzgoja borbenega vedenja ima lahko različne namene in cilje. Zaradi svoje pestrosti, so lahko borilne veščine dobra podlaga za oblikovanje različnih programov, ki so primerna za vsa starostna obdobja in omogočajo celosten psihofizični razvoj posameznika. V letošnjem letu v naših klubih potekajo naslednji programi: rekreativni karate za otroke in mladostnike, karate za odrasle, tekmovalni karate,  kick boks, taiji quan in akrobatika.

Otroški karate
Rekretivni karate za otroke omogoča celovit psihofizičen razvoj otrok. Pomaga lahko otrokom, ki imajo motorične težave ali težave s koncentracijo. Otroke uči spoštovanja do drugih, od njih zahteva določen red in prizadevnost, ki pa se jih kombinira z igro. Ker se s karatejem razvija splošne motorične in tudi psihične sposobnosti, lahko predstavlja ustrezen bazičen trening tudi za druge športe. Ima pa lahko tudi poudarjen vzgojni moment. Karate je tako  individualen šport v katerem lahko vsak otrok, ne glede na njegove predispozicije in tekmovalne rezultate izboljša svoje fizične in psihične lastnosti.

Karate za odrasle
Ob ustreznih programih lahko karate predstavlja celovito rekreacijo za odrasle, ne glede na starost in spol. Važno pa je, da se trenira mehke, biomehanično pravilne in ustrezne gibe. S karatejem povečujemo motorične sposobnosti, koncentracijo, spraznimo svojo zavest, povečujemo gibljivost in moč in se naučimo na sproščen način delati s partnerjem. Mogoče ga je kombinirati tudi z različnimi vajami za moč, gibljivost in dihanje.

Kick Boks: Kick boks je dokaj mlada borilna aktivnost, ki kombinira nožne tehnike iz karateja in ročne tehnike iz boksa. Vadba je dinamična in vsebuje različne vaje za povečanje moči in hitrosti, vadbo v dvoje in vadbo z različnimi vadbenimi pripomočki. Pri vadbi v dvoje se pri kick boksu uporablja več zaščitnih sredstev kot pri karateju. Kljub temu vadba zahteva kontrolo nad svojim gibanjem, natančno izvedbo  tehnik in spoštovanje partnerja.
Taiji quan: Taiji quan je v osnovi borilna veščina, ki poskuša z učinkovitim gibanjem nadzirati nasprotnikovo ravnotežje, na ta način se brez večjega napora lahko nevtralizira njegovo moč. Na osnovi teh izkušenj se je kasneje oblikovala vadba, ki lahko pomaga pri odpravljanju odvečnih mišičnih napetosti, optimiziranju našega gibanja,  izboljšanju drže in pomaga pri bolj lahkotnem in sproščenem gibanju.  Počasno gibanje nam pomaga ozaveščati telo in razvijati boljšo in bolj natančno medmišično koordinacijo. Podobno kot karate je primerna za vse starosti.
Akrobatika: Program akrobatike smiselno dopolnjuje naše ostale programe. Akrobatika vsebuje vadbo na parterju, na mali in veliki prožni ponjavi in delo na različnih poligonih in vadbenih pripomočkih.  Pri njej vadeči razvijajo osnovne motorične sposobnosti, predvsem pa gibljivost, moč in koordinacijo v prostoru. Akrobatika je tako kot karate, polega samostojne aktivnosti,  lahko smiselna osnova ali dopolnilo drugim športnim aktivnostim.

Predavanje in predstavitev vadbe za izboljšanje drže in gibanja
V sklopu dnevov borilnih veščin bomo v septembru organizirali tudi predavanje na temo povezave med telesom, mislimi in čustvi ter spoznavanja in spreminjanja gibalnih vzorcev. Predavanje organiziramo skupaj z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija.
Predavanje je nastalo na osnovi dolgoletnega raziskovanja borilnih in meditativnih znanj in veščin in je del doktorskega raziskovalnega dela, ki ga podpira tudi evropski socialni sklad. Različica predavanje je bila v juniju predstavljena na Kitajski kulturni Univerzi v Taipeju na Tajvanu in kasneje na konferenci o taijiquanu.  Na predavanju bodo predstavljeni moderni znanstveni  in filozofski pogledi  na razumevanje povezave med telesom, možgani in okoljem. Na kratko bodo prikazane razlike med azijskim in evropskim načinom razmišljanja in predstavljeni nekateri rezultati obsežne študije, ki smo jo izvedli v sodelovanju z Inštitutom Jožef štefan.  Osnovni namen predavanja je pokazati,  kako se na osnovi povezav med telesom, možgani in okoljem, oblikujejo vedenjski odzivi in različni gibalni vzorci in kako lahko z ustrezno vadbo te vzorce spreminjamo.  Predavanje je poljudno znanstveno in za razumevanje ni potrebno imeti kakšnih posebnih predznanj.

Vadba za izboljšanje drže in gibanja
Delavnica je praktično nadaljevanje predavanja. Mnoge fizične in psihične težave s katerimi se srečujemo v modernem času, so povezane z neprimernimi gibalnimi vzorci. Ti določajo naše gibanje, hojo, telesno držo in tudi način, kako izražamo svoja čustva in kako se počutimo.  Spoznali bomo različne vadbene modele, ki nam lahko pomagajo pri izboljšanju gibanja in drže in predvsem načine kako delujejo gibalni vzorci in na kakšen način lahko vplivamo nanje.  Predstavljena bo inovativna metoda, ki združuje principe rolfing in feldenkrais metode,  z osnovnimi principi taiji quana.  Udeležba na delavnici je brezplačna in zanjo ni potrebna nobeno predznanje z tega področja.

Scroll to Top