Redna vadba preko spleta je imela pozitiven učinek na ohranjanje gibalnih sposobnosti

Na osnovi Slofit športno vzgojnega kartona, v katerega je vključenih 20.000 slovenskih osnovnošolcev, so strokovnjaki ugotovili velik, v povprečju 13 %, upad gibalnih sposobnosti otrok, ki je bil posledica zaprtja države. Za 30 % se je povečal odstotek debelih otrok, za podoben odstotek pa se je zmanjšal odstotek otrok z vrhunskim športnim potencialom. V mnogih klubih so ugotovili tudi velik upad članstva. Mnogo otrok in tudi odraslih po dolgem obdobju neaktivnosti ni našlo dovolj volje, da bi se priključili redni vadbi.

V Karate inštitutu redno izvajamo testiranja gibalnih sposobnosti. Na osnovi primerjave rezultatov 150 otrok, starih od 7 do 12 let, v letu 2019 in 2021 smo ugotovili, da so gibalne sposobnosti otrok v maju in juniju 2021 primerljive, pri nekaterih testih pa celo boljše od rezultatov iz leta 2019. Otroke smo primerjali pri testu agilnosti, teku 4 X 12 m, skoku v daljino, pravilnosti izvedene sklece in predklonu. Izkazalo se je, da so otroci malo boljše rezultate v letošnjem letu dosegli pri skoku v daljino (147,45 cm proti 139,98 cm), pri teku 4 x 12 m (14,20 s proti 14,54 s) in pravilnosti izvedene sklece (ocena 4,49 proti 3,64). Ocenjevanje pravilnosti sklece je zelo standardizirano in tudi primerljivo. Boljši rezultati pri omenjenih testih v letu 2021 so verjetno posledica spletne vadbe, kjer je bil poudarek ravno na različnih vajah za moč, stabilizacijo in eksplozivnost.

Malo slabše rezultate so otroci dosegli pri testu agilnosti (13,39 s proti 13,07 s) in pri testiranju gibljivosti pri predklonu (1,85 cm proti 3,97 cm).

Primerjava med rezultati pred in po epidemiji COVID 19 je pokazala, da smo v Karate inštitutu z redno vadbo uspešno ohranjali gibalne sposobnosti otrok in jih v nekaterih primerih celo izboljšali. Rezultati tudi kažejo na to, da je bilo vključevanje v spletne oblike vadbe, ki smo jih oblikovali, učinkovito ter pomembno z vidika ohranjanja gibalnih sposobnosti in z vidika ohranjana motivacije za nadaljevanje vadbe po odpravi omejitev za zajezitev epidemije.  

Scroll to Top