Karate in tai chi za odrasle

V Karate inštitutu organiziramo dva programa, ki sta prilagojena za vadbo odraslih. To sta programa Karate za odrasle in Tai chi za odrasle. Vsebina obeh programov je oblikovana na osnovi naših dolgoletnih izkušenj s področja poučevanja in raziskovanja borilnih veščin in drugih telesnih tehnik. Vadba učinkuje na boljšo fizično pripravljenost, boljšo aerobno in anaerobno vzdržljivost, povečanje naše gibljivosti, izboljšanje drže, odpravo kroničnih mišičnih napetosti in bolečin, izboljšanje pozornosti in boljše soočanje s stresnimi situacijami.

Med vadbo med drugim spoznavamo tudi naše refleksne ravnotežnostne strategije in stresni odziv ter se učimo vzpostavljati in ohranjati učinkovito sproščeno gibanje in pravilno držo tudi v situacijah, kjer se počutimo ogrožene. Z ohranjanjem ustrezne pozornosti na držo, optimalno ravnotežje, se poskušamo približati stanju praznega uma, ki ga je izpostavljal že začetnik modernega karateja G. Funakoshi. To nam omogoča, da lahko prepoznamo napake nasprotnika in ga brez velike moči kontroliramo. Doživljanje in ohranjanje te izkušnje v vsakdanjem življenju je zadnji cilj borilnih veščin že več tisoč let. Slavni kitajski filozof in modrec Zhuang Zi je že pred 2000 leti napisal:

»Princip mečevanja je tak, da pozabiš nase in izprazniš misli. Dovoliš, da se prikaže priložnost, zaznavaš preden se odzoveš in s tem ujameš pravi trenutek.« 

Tako kot ostale kompleksne izkušnje je tudi izkušnjo praznega uma v borilnih veščinah težko ustrezno opisati. Lahko jo le izkusimo, za kar pa je potrebna skromnost ter dolgotrajna in pravilna vadba. Ker se borbeno izkušnjo vadi v dialogu s partnerjem, jo je mogoče prenesti tudi v druge konfliktne situacije, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju.

 

Zanimiva celostna vadba za razvoj naših telesnih in psihičnih potencialov

Programa Karateja in Ta chija za odrasle, ki jih poučujemo v Karate inštitutu sta prilagojena za potrebe modernega posameznika. Vadba karateja in ta chija je lahko primerna tako za odrasle kot tudi starostnike, ne glede na njihove fizične predispozicije. Programa vsebujeta podobne sestavne dele, se pa razlikujeta po načinu in intenzivnosti izvedbe ter količini vadbe v dvoje. Da se boste lažje odločili, kateri program je za vas primernejši, smo pripravili tabelo za primerjavo.

 

Kaj vsebuje vadba ?  

 

Tip vadbe

Karate

Taichi

Enostavne in kompleksnejše borbene elemente

 

*****

***

Anaerobno vadbo

***

/

Aerobna vadba

*****

***

Borbene kombinacije v paru

*****

*

Vaje za sproščanje

***

*****

Vaje za gibljivost

***

****

Celostna funkcionalna vadba

***

****

Vadba pozornosti in tibetanske vaje

***

****

Možnost rednega letnega testiranja

***

***

Učenje borbenih zaporedij, kat form

****

****

Možnost opravljanja izpitov

Da

/

Programi za odrasle

V Karate inštitutu organiziramo dva programa, ki sta prilagojena za vadbo odraslih. To sta programa Karate za odrasle in Tai chi za odrasle. Vsebina obeh programov je oblikovana na osnovi naših dolgoletnih izkušenj s področja poučevanje in raziskovanja borilnih veščin in drugih telesnih tehnik. S pomočjo bogatega izročila gibalnih in mentalnih znanj, ki so sestavni del borilnih veščin, se osredotočamo na  razvoj in ohranjanja naših psihofizičnih potencialov. Vadba učinkuje na boljšo fizično pripravljenost, boljšo aerobno in anaerobno vzdržljivost, povečanje naše gibljivosti, izboljšanje drže, odpravo kroničnih mišičnih napetosti in bolečin, izboljšanje pozornosti in boljše soočanje s stresnimi situacijami. Pri programu Karateja in Tai chija za odrasle torej gre celostno psihofizično vadbo, ki je oblikovana na osnovi bogatega izročila borilnih veščin in nam lahko pomaga živeti bolj zdravo in kvalitetno življenje.    

 

Borilna veščina ni zame

Čeprav so borilne veščine ena izmed najbolj številčnih gibalih aktivnosti v svetu, v družbi še vedno obstaja kar precej predsodkov do njih. Borilne veščine naj bi vzgajale nasilje in spodbujala agresijo. Vadba borilnih veščin pa naj ne bi bila primerna za običajnega posameznika. Ti predsodki izvirajo iz površnega poznavanja izvora agresivnega vedenja in slabega razumevanja borilnih znanj.

Borbeno vedenje je eno izmed osnovnih in pomembnejši vedenj, ki so se razvila v evolucijskem razvoju in bitju omogočajo, da varuje svoje ozemlje, ki mu omogoča preživetje, varnost, hrano, spolnega partnerja in naraščaj. Eden izmed sestavnih delov borbenega vedenja je tudi agresiven odziv. Borilne veščine ne spodbujajo agresivnega odziva, ampak na osnovi različnih metod vzgajajo borbeno vedenje. Ker je pomen borbenih znanja z začetkom prejšnjega stoletja izgubile vojaški namen, se je večina borilnih veščin preoblikovalo v športne discipline ali pa psihofizične oblike celostne vadbe. Principe gibanja, pozornosti in mentalnega stanja, ki so ga poučujejo, je mogoče brez večjih težav prenesti v vsakdanje življenje.

Omenjeni predsodki o borilnih veščinah so odveč. V karate inštitutu pa smo na osnovi različnih programov poskrbeli, da je vadba prilagojena različnim sposobnostim in starosti.

Zanimiva celostna vadba za razvoj naših telesnih in psihičnih potencialov

Programa Karateja in Ta chija za odrasle, ki jih poučujemo v Karate inštitutu sta prilagojena za potrebe modernega posameznika. Vadba karateja in ta chija je tako lahko primerna tako za odrasle in tudi starostnike, ne glede na njihove fizične predispozicije. Borilna veščina je lahko primerna za vsakogar, ki si želi celostne telesne vadbe, spoznati učinkovito gibanje in vaditi osredotočenost in sproščenost.

Kaj vsebuje vadba ?   

  • Enostavne in bolj kompleksne borbene elemente.
  • Aerobno in anaerobno vadbo.
  • Zanimivo in pestro funkcionalna vadba na osnovi elementov borilnih veščin
  • Učenje borbenih zaporedji, kat in form.
  • Vadba pozornosti in tibetanske vaje.
  • Vadba za izboljšanje drže, gibljivosti, koordinacije in koncentracije.
  • Možnost rednega letnega testiranja

Kateri program je primeren zame ?

Karate je primernejši za posameznika, ki si želi bolj dinamične aerobne vadbe, dela v paru, spoznavanja učinkov borbenih elementov. Taichi pa za psoameznika, ki mu je pomembneješe delo na sebi

Tip vadbe

Karate

Taichi

Funkcionalna vadba

*****

*****

Fizična intenzivnost

*****

***

Učenje borbenih elementov

*****

***

Delo v paru

*****

***

Vaje za sproščanje

***

*****

Vaje za gibljivost

****

****

 

 

Scroll to Top