2. POKAL KOLEKTORJA 2022 in 7. ZMAJČKOVO TEKMOVANJE

23.4.2022, MODRA DVORANA IDRIJA (poleg Osnovne šole, Lapajnetova 50, 5280 Idrija) pričetek ob 9:00

Tekmovanje je namenjeno otrokom vseh starosti. Tekmuje se v treh disciplinah:

 • Kata ali kihon
 • Borbeni elementi na stoječo vrečo
 • Poligon

URNIK IN ORGANIZACIJA TEKMOVANJA:

 08:30 – PRIHOD NAJMLAJŠIH

 09:00 – ZAČETEK

 15:00 – PREDVIDEN KONEC

Natančen urnik tekmovanja bomo posredovali par dni pred dogodkom. Nastopajoči morajo biti v opremi in telovadnici 15 minut pred začetkom nastopa za njihovo starostno skupino. Sledi skupno ogrevanje in nastop v dveh ali treh disciplinah takoj po zaključku nastopa sledi podelitev nagrad.

KOTIZACIJA:

Otroci, ki so vključeni v »Zmajčkov program«: 7.5 eur za vse tri discipline.

Tekmovalci klubov, ki niso člani Karate Instituta: 15,00 eur za vse tri discipline.

NAGRADE IN REZULTATI:

Rezultati vseh disciplin se seštevajo. Vsi otroci so nagrajeni z medaljo. Pravila zmajčkovega tekmovanja so priložena v prilogi.

SODNIKI:

Trenerji zmajčkovega programa in sodniki z veljavno licenco KZS

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

Otroci so razdeljeni po starosti, spolu (F- fantje, D – dekleta) in stopnji znanja (težavnost prikazanih elementov) :

Starost

1.     nivo

oznaka

2.     nivo

oznaka

Do 6 let

Taikyoku shodan ali kihon, poligon

F1 / D1

 

 

6 let

Taikyoku ali hein shodan ali kihon, poligon

F2 / D2

 

 

7 let

Heian shodan, poligon

F3 / D3

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F4/D4

8 do 9 let

Heian shodan, poligon

F5 / D5

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F6/D6

10 do 11 let

Heian shodan, poligon

F7 / D7

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F8/ D8

12 do 13 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F9 / D9

14 do 15 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F10/D10

16 do 17 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F11/D11

Državno pokalno prvenstvo

12 do 13 let

kate Moški

kate Ženske

F12/D12

borbe do 55 kg Moški/

borbe do 50 kg Ženske

F15/D15

14 do 15 let

kate Moški

kate Ženske

F13/D13

borbe do 70 kg Moški/

borbe do 54 kg Ženske

F16/D16

16 do 17 let

kate Moški

kate Ženske

F14/D14

borbe do76 kg Moški/

borbe do 59 kg Ženske

F17/D17

ZMAJČKOVO TEKMOVANJE – PRAVILA


Zmajčkovo tekmovanje poteka v treh disciplinah, razen pri najmlajših v dveh. Točke iz discipline BORBENE TEHNIKE IN KATE  se seštevajo, rezultat iz discipline POLIGON, pa se odšteva. Pri poligonu je vsaka sekunda ovrednotena kot ena točka. Vsak tekmovalec, ki nastopa ima na začetku 30 točk. 

 1. TEHNIČNI ELEMENTI (KATA ALI KIHON)– SODIJO TRIJE SODNIKI

Trije sodniki sodijo po ocenah od 1 do 9

 1. a) 1- 2 točke – tekmovalec dobi če je kato naredil brez napak in ob ustreznem ritmu,
 2. b) 1- 4 točke – tekmovalec dobi za tehnično pravilnost,
 3. c) 1- 3 točke – tekmovalec dobi za hitrost in sočasnost pri izvedi tehnik,

Seštevek ocen vseh treh sodnikov se množi s količnikom težine kate. Rezultat gre v skupni seštevek:

 1. a) kihon in taik-yoku shodan (0,8)
 2. b) heian shodan, heian sandan (0,9) 
 3. c) heian nidan, yondan, godan (1,0), 
 4. d) mojstrske kate (1,1)

 

2. POLIGON – 1 sodnik (meri čas in določi kazenske sekunde)

Meri se čas, ki se ga potrebuje za izvedbo poligona. Možen je samo en nastop. Pri mlajših izjemoma dva. 

– Manjše napake – (pribitek 0,5 sekunde), dotik koordinacijske lestve, enonožni namesto sonožni poskok

– Večje napake – (pribitek 1 sekundo), tek po napačni strani stožca, spuščanje koraka v koordinacijski lestvi, 

Vsaka sekunda je vredna pol točke- ki se jih v skupnem rezultatu odšteva. 

3. BORBENI ELEMENTI (DVA SODNIKA)

Borbeni elementi se točkuje na osnovi dveh kriterijev: raznovrstnost in pravilnost. Ocenjujeta dva sodnika, njune ocene se seštejejo. 

Izvedba  se ocenjujejo po naslednjem ključu: 

 1. a) 1- 3 točke – raznovrstnost (3, 6, kombinacije)
 2. b) 1- 3 točke – ustrezno gibanje nog, distanca, usklajenost
 3. c) 1- 3 točke – pravilna izvedba elementov

Točke se seštejejo in gredo v skupni rezultat

PRIMER SEŠTEVKA

Kata: (19,2 točke)

Poligon: (22,2 točke)

Borbeni elementi: (16 točk)

Pravilno izvede kizami tzuki, gyaku tzuki, mawashi geri = 3 točke, 

 SKUPNI REZULTAT= 30(nastop) + 19,2(kata) + 16 (borbeni elementi) – 22,2 (poligon) = 43 točk 

ZMAJČKOVO TEKMOVANJE – NAGRADE

Rezultati tekmovanja se vpisujejo v aplikacijo Moje spretnosti, kjer lahko tekmovalci spremljajo svoj napredek ali pa se primerjajo s sovrstniki. 

Vsi nastopajoči dobijo medalja in sicer tako, da se pri vsaki starostni skupini medalje razdeli glede na rezultate in sicer:

– Zlato medaljo dobi prvih 25 %

– Srebrno medaljo dobi naslednjih 35 %

– Bronasto medaljo dobi preostalih 40 %

Scroll to Top