9. ZMAJČKOVO TEKMOVANJE, 20.4.2024, Modra dvorana Idrija,

Zmajčkovo tekmovanje je namenjeno otrokom vseh starosti, od začetnikov dalje. Tekmuje se v treh disciplinah:

Kata ali kihon

Borbeni elementi na stoječo vrečo

Poligon

URNIK IN ORGANIZACIJA TEKMOVANJA:

08:30 – PRIHOD NAJMLAJŠIH

09:00 – ZAČETEK

13:00 – PREDVIDEN KONEC

Natančen urnik tekmovanja bomo posredovali v tednu pred tekmovanjem. Nastopajoči morajo biti v opremi in telovadnici 15 minut pred začetkom nastopa za njihovo starostno skupino. Sledi skupno ogrevanje in nastop v dveh ali treh disciplinah, takoj po zaključku nastopa ene starostne skupine sledi podelitev nagrad.

KOTIZACIJA:

Otroci, ki so vključeni v »Zmajčkov program«: 7,50 eur na udeleženca (za vse tri discipline).

Tekmovalci klubov, ki niso člani Karate Instituta: 15,00 eur na udeleženca (za vse tri discipline).

NAGRADE IN REZULTATI:

Rezultati vseh disciplin se seštevajo. Vsi otroci so nagrajeni z medaljo. Pravila zmajčkovega tekmovanja so navedena v prilogi.

SODNIKI:

Trenerji zmajčkovega programa in sodniki z veljavno licenco KZS.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

Otroci so razdeljeni po starosti, spolu (F- fantje, D – dekleta) in stopnji znanja (težavnost prikazanih elementov:

Starost

nivo

oznaka

nivo

oznaka

Do 6 let

Taikyoku shodan ali kihon, poligon

F1 / D1

 

 

6 let

Taikyoku ali hein shodan ali kihon, poligon

F2-1 / D2-1

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F2-2 / D2-2

7 let

Heian shodan, poligon

F3 / D3

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F4/D4

8 do 9 let

Heian shodan, poligon

F5 / D5

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F6/D6

10 do 11 let

Heian shodan, poligon

F7 / D7

Heian kate in borbeni elementi in poligon

F8/ D8

12 do 13 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F9 / D9

14 do 15 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F10/D10

16 do 17 let

 

 

Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon

F11/D11

Priloga: ZMAJČKOVO TEKMOVANJE – PRAVILA

Zmajčkovo tekmovanje poteka v treh disciplinah, razen pri najmlajših samo v dveh. Točke iz discipline BORBENE TEHNIKE IN KATE se seštevajo, rezultat iz discipline POLIGON pa se odšteva. Pri poligonu je vsaka sekunda ovrednotena kot 1 točka. Vsak tekmovalec, ki nastopa, ima na začetku 30 točk.

 1. TEHNIČNI ELEMENTI (KATA ALI KIHON)– SODIJO TRIJE SODNIKI

Trije sodniki sodijo po ocenah od 1 do 9:

 1. 1 – 2 točki – tekmovalec dobi, če je kato naredil brez napak in ob ustreznem ritmu,
 2. 1 – 4 točke – tekmovalec dobi za tehnično pravilnost,
 3. 1 – 3 točke – tekmovalec dobi za hitrost in sočasnost pri izvedi tehnik.


Seštevek ocen vseh treh sodnikov se množi s količnikom težavnosti kate. Rezultat gre v skupni seštevek:

 1. kihon in taik-yoku shodan (0,8),
 2. heian shodan, heian sandan (0,9),
 3. heian nidan, yondan, godan (1,0), 
 4. mojstrske kate (1,1).

 2. POLIGON – 1 sodnik (meri čas in določi kazenske sekunde)

– Meri se čas, ki je potreben za izvedbo poligona. Možen je samo en nastop. Pri mlajših izjemoma dva. 

– Manjše napake – (pribitek 0,5 sekunde), dotik koordinacijske lestve, enonožni namesto sonožni poskok.

– Večje napake – (pribitek 1 sekunda), tek po napačni strani stožca, izpuščanje koraka v koordinacijski lestvi. 

Vsaka sekunda je vredna pol točke, točke pa se v skupnem rezultatu odšteva. 

3. BORBENI ELEMENTI (DVA SODNIKA)

Borbene elemente se točkuje na osnovi dveh kriterijev: raznovrstnost in pravilnost. Ocenjujeta dva sodnika, njune ocene se seštejejo. 

Izvedba se ocenjuje po naslednjem ključu: 

 1. a) 1 – 3 točke – raznovrstnost (3, 6, kombinacije)
 2. b) 1 – 3 točke – ustrezno gibanje nog, distanca, usklajenost
 3. c) 1 – 3 točke – pravilna izvedba elementov

Točke se seštejejo in grejo v skupni rezultat.

PRIMER SEŠTEVKA

Kata: (19,2 točke)

Poligon: (22,2 točke)

Borbeni elementi: (16 točk)

Pravilno izvede kizami tzuki, gyaku tzuki, mawashi geri = 3 točke 

SKUPNI REZULTAT= 30 (nastop) + 19,2 (kata) + 16 (borbeni elementi) – 22,2 (poligon) = 43 točk 

ZMAJČKOVO TEKMOVANJE – NAGRADE

Rezultati tekmovanja se vpisujejo v aplikacijo Moje spretnosti, kjer lahko tekmovalci spremljajo svoj napredek ali pa se primerjajo s sovrstniki. 

Vsi nastopajoči dobijo medaljo, in sicer tako, da se pri vsaki starostni skupini medalje razdeli glede na rezultate:

– zlato medaljo dobi najuspešnejših 25 %,

– srebrno medaljo dobi naslednjih 35 %,

– bronasto medaljo dobi preostalih 40 %.

Scroll to Top