Predavanje: POMEN ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA V NARAVI IN PRI ČLOVEKU (Idrija, 3.10. ob 18.00)

V sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija vas v sredo, 3. oktobra 2018, ob 18. uri (pritlični prostor Mestne knjižnice in čitalnice Idrija) vabimo na predavanje dr. Jerneja Severja:

POMEN ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA V NARAVI IN PRI ČLOVEKU (Kako lahko razvijamo naravi prijazna vedenj)

okolje

Življenjski prostor lahko razumemo kot območje, znotraj katerega organizem zadovolji svoje osnovne potrebe, kot so varnost, hrana, spolni partner in druge. Ko je zadovoljitev teh potreb realno ali včasih le potencialno ogrožena, se navadno sprožijo prirojeni odzivi, ki so se razvili v evolucijskem razvoju.

Dojemanje življenjskega prostora pri živalih in človeku se močno razlikuje. Človeški življenjski prostor ni  vezan  samo  na  biološke  potrebe,  ampak  je  tesno  povezan  z  našimi  simbolnimi  in  imaginarnimi predstavami o svetu ter našimi željami (Sokolowski, 2008).  Na tej osnovi prihaja na področju zaščite našega življenjskega prostora do konfliktov, ki jih s strategijami, oblikovanimi v evolucijskem razvoju, ne  moremo  ustrezno reševati.  Zato  je  potrebno več energije usmeriti  v  različne metode,  s  katerimi lahko uspešno kultiviramo svoja teritorialna vedenja, razvijamo svoje gibalne in socialne veščine ter naravi prijazna vedenja.

 

 

Scroll to Top